OKoop Oinarri irekiak

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ekonomian eta ekintzailetza ekonomikoan modu eraldatzailean jarduten dugun enpresa, elkarte, erakunde eta kooperatibek osatzen dugu OlatuKoop sarea. Kideen arteko elkartasuna, jendartearen ongizatea, eta gure jarduera ekonomikoak ondare komunari ekarpen bat egitea dira gure helburuak. Horregatik enpresa proiektuak komunitate bezala izendatzen ditugu, ohiko enpresak baino askoz gehiago baitira eredu honetan.

Euskal Herriak ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarritutako olatu kooperatibo berri bat behar duela uste dugu. Horretarako, lehenik, Euskal Herrian izandako ekonomia eraldatzailearen eta kooperatibismoaren memoria modu integralean berreskuratzea da gure asmoa. Horrekin batera, lanean modu aktibo eta banatuan jarduten duten ekimen ekonomiko eraldatzaileak eta kooperatibak bistaratu nahi ditugu.

Dagoeneko jardunean dauden proiektuez gain, ekonomia sozial eta eraldatzailearen oinarriekin bat datozen proiektu berriak landu eta sustatu nahi ditugu. Horretarako, beharrezkoa da orain arteko ekintzailetza ereduez gain, ekintzailetza eredu kooperatibo berri bat proposatzea eta hedatzen hastea.

OlatuKoop sarea irekia da, eta ez du kideei ziurtagiria emango dien egitura zentralizatzailerik izango. OlatuKoop Oinarri Irekiak bere egitean, enpresa proiektu/komunitate bakoitza sareko kide izatera pasatuko da. Oinarri horiek betetzen direla sareko beste kideek bermatuko dute, modu kolektiboan.

Benetako eraldaketa sozial eta ekonomikoa egungo botere harreman bidegabeak botere harreman parekideengatik ordezkatuz bakarrik lortuko dugula uste dugu. Etorkizun berri horiek ikertzen hasteko tresna ere bada OlatuKoop.

OKoop Oinarri Irekiak

 • Komunitatea osatzen duten kideek, auto-eraketa posible egiten duten erakundearen jabetza eta erabakitzeko ahalmen osoa dute, demokrazia ekonomikoaren eta pertsona bat bozka bat irizpideei jarraiki.
 • Komunitatea osatzen duten kideek, auto-kudeaketarako beharrezkoa informaziora, ezagutzara, kudeaketa datuetara, baliabideetara eta horien erabilerara atzipen osoa eta zuzena izango dute, gardentasun irizpideei jarraiki.
 • Komunitateak, beharrezko baliabide guztiekin, elkartasun pertsonala zein komunitarioa sustatuko ditu, aberastasun banaketa orekatua eta autonomia irizpideei jarraiki.
 • Komunitateak, ondare komuna eta jasangarritasuna sustatzeko konpromisoa hartuko du, bere komunitatearentzako, inguruko sarearentzako eta bere ekimenak gauzatzen dituen jendartearentzako ongizatea bilatzeko ardura ere.

OKoop Principios Abiertos

 • Las y los miembros que forman la comunidad ostentan la propiedad de la organización y la capacidad de decisión total de la misma. Esto posibilita la gestión autónoma, basándose en los principios de democracia económica y en la máxima “una persona, un voto”.
 • Las y los miembros de la comunidad tendrán acceso directo y completo a la información necesaria para la autogestión, el conocimiento, los datos de gestión, recursos... y a su uso, teniendo como base los principios de la transparencia.
 • La comunidad, con todos los recursos necesarios, promoverá la solidaridad personal y comunitaria, siguiendo los principios de reparto equitativo y autonomía.
 • La comunidad se compromete a impulsar el patrimonio común y la sostenibilidad, buscar el bienestar de la comunidad, de la red cercana y la sociedad en la que lleve a cabo su actividad.

OKoop Bases Ouvertes

 • Les membres de chaque communauté sont propriétaires de l'organisation et ont le pouvoir de décision sur la même en suivant la condition une personne, un vote.
 • En suivant les requises de la transparence, les membres de chaque communauté auront accès et droit à toute information, donnée de gestion et ressource propre de l'organisation.
 • La communauté utilisera toutes ses ressources pour promouvoir la solidarité personnelle et communautaire en suivant les requises de la répartition équitable des richesses et l'autonomie.
 • La communauté Bases Ouvertes OlatuKoopa le compromis de respecter le patrimoine commun et de promouvoir la durabilité ainsi que de rechercher le bien-être de la propre communauté, du réseau et de la société en général.

OKoop Open Principles

 • The members who formed the community have the ownership of the organization and the complete authority to decide about it. This enables autonomous management based on the principles of economic democracy and the maximum "one person, one vote".
 • Community members will have direct and full access to the information necessary for self-management, knowledge, management data, resources... and their use, based on the principles of transparency.
 • The community, with all necessary resources, will promote personal and community solidarity, following the principles of equitable sharing and autonomy.
 • The community is committed to promote the commons and sustainability, seeking the welfare of the community, of the accessible network and of the society where is carrying out its activity.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.